ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

L’ajuntament decideix reduir l’ús d’herbicides amb glifosats i cercar alternatives

L’Ajuntament té l’objectiu d’eliminar progressivament l’ús de roundup en el manteniment de la jardineria. Per aquest motiu, buscarà alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient.

Benvolguts/des veïns/es,

Ja els vam informar que l'Ajuntament va iniciar a principis del 2016 una nova intervenció per eliminar les herbes de les voravies urbanes i altres espais públics a través de la fumigació amb productes que contenen aigua de glifosat, concretament amb Roundup. Aquests tractaments amb desherbants han tingut lloc, periòdicament, fins fa poc. Sempre advertim que, malgrat ser un producte autoritzat i específic per espais públics i zones verdes, es tracta d'un producte tòxic i per tant al aplicar-se cal evitar la recollida de flors i plantes, i vigilar amb la mainada, animals de companyia i bestiar que pugui resultar-ne afectat.

Aquest 2016, a diferència d'altres anys, s'ha acotat i reduït molt l’ús d’aquests glifosats: s'ha aplicat exclusivament i bàsicament a voreres i zones urbanitzades. En aquest sentit, s'ha decidit suspendre de forma immediata l'ús d'aquests herbicides en àrees d'esbarjo infantil/esportiu i zones pròximes, als marges de superfícies conreades i de camins propers a l'àrea urbana.

Paral·lelament, i volent aplicar el principi de precaució, l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb empreses especialitzades i altres administracions i està estudiant la substitució d’aquests productes per d’altres de més innocus, segurs i no tan persistents. La idea seria abandonar progressivament la fumigació amb herbicides que continguin glifosats.

Totes aquestes mesures s’han pres (o es prendran durant aquest període de transició) donat que l’Ajuntament té la responsabilitat de vetllar pel manteniment d’un entorn saludable per a la vida de les persones, així com per la sostenibilitat medi ambiental.

Mentrestant, demanem comprensió als ciutadans per la presència excessiva d’herbes en determinades zones. Les herbes al marge dels camins ajuden a mantenir un equilibri en la biodiversitat del medi, per tant, també garanteixen la subsistència d'espècies autòctones (que poden ser de consum humà, com els cargols i els espàrrecs), a la vegada que permeten tenir un entorn verd i natural propi d'una zona rural, com és el cas d’Avinyonet.

Seguirem informant.