ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Obres de renovació del paviment de la pista esportiva de l’escola Gonçal Comellas

La pista esportiva estava en molt mal estat de conservació i hi havia zones totalment esquerdades.

Renovació del paviment de l'escola

Arrel de diverses queixes rebudes per part de l’escola i dels veïns en general, en relació al mal estat de la pista esportiva de l’escola Gonçal Comellas, l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós ha considerat necessària i urgent l’actuació d’arranjament.

L'obra, amb un cost de 24.907,25 euros, s'ha finançat amb una subvenció exclosa de concurrència pública de la Diputació de Girona de 20.000 euros (anualitats 2014 i 2015).

L’actuació va consistir en la col·locació de paviment de formigó colorejat de 8 cm de gruix. L’actuació també va incloure la vorada bisellada i pintar de nou les línies divisòries del terra.

Mal estat de la pista abans de les obres de renovació del paviment