ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Control de la plaga del mosquit tigre

La millor prevenció contra el mosquit tigre està a les mans dels propis ciutadans.

Els informem que l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós ha realitzat un tractament amb biocides als embornals sifònics, tant del poble com de la urbanització Mas Pau, amb l’objectiu d’inhibir la formació de larves de mosquit tigre, evitant que arribin a ser adults. I és que, per evitar la proliferació d’aquest insecte, el més important és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques.

El tractament consisteix en col·locar una composició química sòlida al sifó dels embornals que elimini les poblacions immadures per tal d'evitar l'aparició dels mosquits adults. L’estiu és l’època de l’any més favorable per al desenvolupament d’aquest insecte. Per això el tractament s’anirà aplicant periòdicament fins al mes d’octubre.

No obstant, i donat que les larves del mosquit tigre requereixen de petites quantitats d'aigua estancada per poder créixer (aigua acumulada en petits recipients com joguines, plat de testos, cendrers, galledes...), és fàcil que puguin desenvolupar-se en espais privats com jardins de cases, terrasses, etc. dificultant molt la intervenció de l'administració. La inaccessibilitat per part de l'administració a les propietats privades complica molt el control de les poblacions. És per això que el consistori recorda que la millor prevenció contra el mosquit tigre està a les mans dels propis ciutadans.

Per tot plegat, i paral·lelament a les tasques pròpies de l’Ajuntament, la ciutadania hauria de seguir les següents mesures de prevenció:

  • Buidar regularment o retirar qualsevol recipient de l'exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, etc.
  • Tapar, mitjançant una tapa o una tela de mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima), els recipients a l’exterior que es consideri imprescindible mantenir amb aigua.
  • Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d'aigua per regar.
  • Mantenir netes de restes vegetals les canaleres de recol·lecció d’aigües de les teulades i terrasses, així com els embornals dels patis.
  • Evitar acumulacions d'aigua en les zones de drenatge o canals de desguàs.
  • Cobrir els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua i evitar els forats naturals presents en troncs.
  • Mantenir completament eixutes les basses o les piscines quan estiguin buides. En cas que estiguin plenes, aquestes s’han de mantenir tapades o en condicions higienicosanitàries mitjançant els tractaments de l’aigua adients per evitar la proliferació de larves de mosquits. Les piscines de plàstic s'han de buidar periòdicament i, si no es fan servir, cal retirar-les. 
  • Posar peixos vermells en basses ornamentals i fonts de jardí, es menjaran les larves de mosquits.
  • Canviar sovint l’aigua dels abeuradors dels animals domèstics.
  • Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé posar-los cap per avall o tapar-los amb una lona.

Per a més informació a la web municipal d’Avinyonet de Puigventós cliqueu aquí o aneu a l'apartat de L'Ajuntament / Serveis municipals / Medi ambient / Control de plagues / Mosquit tigre.