ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Autorització de crema

Durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

Inici del període de la prohibició d'encendre foc
Del 15 de març fins el 15 d’octubre del 2014 resta PROHIBIT encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal, arbrat o no i en la franja de 500 metres que els envolta. (Decret 64/1995).
No obstant aquesta prohibició, es poden sol·licitar unes autoritzacions excepcionals per la realització de diferents tipus d’activitats relacionades amb el foc: Per a la crema de restes agrícoles i/o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals

Sol·licituds especials
Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc on s'ha de fer a l'ajuntament del terme municipal al qual afecti, per tal aquest doni el seu vist-i- plau i les traslladi al Departament d’Agricultura. Les cremes de brancatge i restes vegetals
procedents de treballs agrícoles es podran sol·licitar a través dels ajuntaments, els quals lliuraran les autoritzacions del Departament a través de la plataforma EACAT. Consulteu disponibilitat d’aquest servei al vostre ajuntament.

Recordatori
Es recorda que és prohibit cremar qualsevol tipus de residu (palets, envasos, plàstics…) i no es tramitarà cap sol·licitud en aquest sentit. Aquests tipus de residus cal gestionar-los via deixalleria:
www.arc.cat/deixalleries/ (resta Catalunya).

Consells de seguretat en incendis forestals
Accediu a aquest vincle per consultar consells de seguretat en incendis forestals: http://bit.ly/NaDlhQ