Menges plàstic? La terra tampoc menja plàstic, només orgànica

Des de l’Ajuntament, estem realitzant una campanya per reforçar la recollida selectiva de la matèria orgànica (les restes de menjar i de jardineria).
Es tracta de la fracció dels residus, que generem a casa, més important. A l’any 2009 es va fer una campanya però la quantitat de matèria orgànica recollida no és l’òptima. A Catalunya es recull una mitjana de 50kg per persona i any. A Avinyonet encara no arribem als 10 kg.

Us demanem la vostra col·laboració en la correcta recollida selectiva de la matèria orgànica.